AdminPTA | Odsłony: 2838
 
Albumasar i jego dzieła astrologiczne. Cz. 1. Flores
Wykład prowadzi dr Sylwia Konarska-Zimnicka
Poniedziałek, 27 lutego 2017, godz. 18:00


 

Zapraszamy na cykl wykładów dr Sylwii Konarskiej-Zimnickiej, która sukcesywnie będzie przedstawiać najważniejsze dzieła astrologiczne Albumasara. Jako pierwszy omówiony zostanie traktat „Flores” dotyczący arabsko-średniowiecznej astrologii mundalnej. W późniejszych terminach przedstawione zostaną „Introductorium in astronomiam” w tłumaczeniu Johanesa Hispalensisa, a następnie jedno z największych i najbardziej znaczących dzieł astrologii „De magnis coniunctionibus”.

Albumasar (787-886) był wybitnym perskim astronomem, astrologiem, matematykiem i filozofem, zafascynowanym poglądami Arystotelesa. Twórczość Stagirryty w wyraźny sposób wpłynęła na poglądy Albumasara, czego dowody odnaleźć można w wielu znakomitych dziełach tego perskiego uczonego. To właśnie dzięki niemu chrześcijańska Europa zachodnia mogła na nowo odkryć dzieła Filozofa. Znakomitym przykładem twórczości Albumasara, gdzie wpływy Arystotelesa (i nie tylko) są widoczne, jest mało dziś znane dzieło „Flores”, stanowiące wykładnię ówcześnie obowiązującej wiedzy astrologicznej. Dzieło to cieszyło się olbrzymią popularnością przez cały okres wieków średnich, o czym świadczą nie tylko liczne jego odpisy rękopiśmienne, (przechowywane m.in. w Bibliotece Jagiellońskiej), ale także równie liczne wydania drukiem. Z tych właśnie przyczyn dzieło to zasługuje na ponowne odkrycie.

 

SYLWIA KONARSKA-ZIMNICKA – adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii UJK w Kielcach. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojmowanej kultury Polski średniowiecznej i wczesnonowożytnej; ponadto historii nauki średniowiecznej i wczesnonowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii przyrody, astronomii, astrologii, medycyny (przede wszystkim ziołolecznictwa).
Termin: poniedziałek, 27 lutego 2017 roku, godz. 18:00

Miejsce: Warszawa, ul. Zielna 39 (budynek PAST, IV p.)

Członkowie PTA wstęp wolny. Pozostałe osoby – 20 zł na cele statutowe (opłata przed wykładem).

 

Na miejscu można wypełnić deklarację członkowską i przystąpić do Polskiego Towarzystwa Astrologicznego.

 
Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
Back to Top