AdminPTA | Odsłony: 3232

„Albumasar i jego dzieła astrologiczne. Cz. 3. O wielkich koniunkcjach
wykład Sylwii Konarskiej-Zimnickiej


Sobota, 24 marca 2018, godz. 12:00

Jednym z najbardziej poczytnych dzieł Albumasara, obok „Flores” oraz „Wielkiego wprowadzenia do astrologii”, było dzieło przetłumaczone w połowie XII wieku przez Jana z Sewilli, rozpowszechnione w Europie Łacińskiej pod tytułem De magnis coniunctionibus et annorum revolutionibus ac eorum profectionibus octo continens tractatus. To w tymże dziele Albumasar dał pełną wykładnię teorii o wielkich koniunkcjach (dotyczyło to szczególnie koniunkcji Jowisza, Saturna i Marsa), podług której miała istnieć wręcz deterministyczna zależność wszelkich wydarzeń na Ziemi od układu planet, ze szczególnym uwzględnieniem tytułowych koniunkcji. Dzieło to cieszyło się dużym zainteresowaniem szczególnie w XIV i XV wieku, także na uniwersytecie w Krakowie, o czym świadczą licznie zachowane egzemplarze przechowywane w bibliotekach tak w Polsce, jak i zagranicą.
Wykład dr Sylwii Konarskiej-Zimnickiej jest trzecim z serii trzech wykładów o dziełach astrologicznych Albumsara w PTA. Wcześniej mowa była o jego „Flores” (27 II 2017), a następnie o „Introductorium in astronomiam” (23 IX 2017).

SYLWIA KONARSKA-ZIMNICKA – adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii UJK w Kielcach. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojmowanej kultury Polski średniowiecznej i wczesnonowożytnej; ponadto historii nauki średniowiecznej i wczesnonowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii przyrody, astronomii, astrologii, medycyny (przede wszystkim ziołolecznictwa).

Termin:
sobota, 24 marca 2018 roku roku, godz. 12:00

Miejsce: Warszawa, ul. Zielna 39 (budynek PAST, IV p.)

Członkowie PTA wstęp wolny. Pozostałe osoby – 20 zł na cele statutowe (opłata przed wykładem).

Na miejscu można wypełnić deklarację członkowską i przystąpić do Polskiego Towarzystwa Astrologicznego.

 
Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
Back to Top