Tutaj znajdziesz nagrania audio i wideo ze spotkań i wykładów, które odbywały się w PTA. Zasoby te będą uzupełniane w miarę opracowywania nagrań.

Dostęp do zasobów mają tylko członkowie PTA, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi. 

Przypominamy, że opłacanie składek członkowskich jest statutowym obowiązkiem każdego członka PTA, jeśli jeszcze nie opłaciłeś bieżącej składki, możesz to zrobić tutaj -> opłać składkę.

Aktualizacja opłaconych składek (a więc i praw dostępu do zasobów witryny) dokonywana jest raz w miesiącu.


AdminPTA | Odsłony: 362

Wykłady Jarosława Gronerta „Wieloelementowy pas planetoid odzwierciedleniem detaliczności i specjalizacji znaku Panny” oraz „Prawa Natury jako przejście od Kory do Persefony. Prawzór systemu wartości charakterystycznego dla znaku Byka”, które zostały wygłoszone na seminarium internetowym „Planety karłowate w astrologii” w dniu 22 kwietnia 2023 roku w Polskim Towarzystwie Astrologicznym.

Kategoria: Multimedia
AdminPTA | Odsłony: 230

Wykład Roberta Marzewskiego „Makemake - wnioski i domysły”, który odbył się na seminarium internetowym „Planety karłowate w astrologii” w dniu 22 kwietnia 2023 roku w Polskim Towarzystwie Astrologicznym.


Kategoria: Multimedia
Back to Top