AdminPTA | Odsłony: 3353

„Oś węzłów księżycowych z perspektywy karmicznej” - warsztat
Margot Graham
„Weekend z astrologią”, 22 IX 2018, g. 15:00-18:00

Zapraszamy na warsztat Margot Graham, który odbędzie się w ramach corocznego, wrześniowego „Weekendu z astrologią” otwierającego nowy sezon wykładowo-warsztatowy 2018/2019 w Polskim Towarzystwie Astrologicznym.

Oś Węzłów Księżyca w horoskopie natalnym określa etap rozwoju wewnętrznego danej osoby. Węzły te, mimo że są niematerialne i nie emitują własnej energii, są reżyserami toczących się wydarzeń. Nie bez powodu Oś Węzłów nazywana jest Osią Karmy! Ich położenie w domach horoskopu wskazuje dziedziny naszego życia, które przejdą gruntowną przemianę.

Węzeł Południowy w domu wskazuje na sprawy, którymi w pewnym nadmiarze nasycone było nasze poprzednie życie. Tematy te są karmiczną pozostałością z poprzedniego wcielenia i towarzyszą nam do wieku około 33 lat. Potem los proponuje nam nowe zadania i sprzyja uaktywnieniu się Węzła Północnego, co z reguły jest trudnym procesem i wysiłkiem, bo wkraczamy na nieznane nam dotąd terytorium. Dzięki wewnętrznej zmianie i większej dojrzałości życiowej odnajdujemy i zaczynamy realizować prawdziwe powołanie własnej duszy.

Nie należy jednak sądzić, że jeden z węzłów jest „lepszy”, a drugi „gorszy” – oba są równie dobre, bo to, co było w przeszłości, jest fundamentem tego, co na nim zbudujemy własnym świadomym wysiłkiem.

Zarys tematyki:

  • - Podstawowe informacje o węzłach, ich cyklach i fazach ruchu po ekliptyce.
  • - Władcy obu węzłów, ich położenie i aspekty.
  • - Dynamika w ruchu w ruchu węzłów i planet. Tranzyty węzłów przez planety natalne i tranzyty planet przez natalne węzły.
  • - Poszukiwanie planet, które są naszymi „duchowymi skarbami”.

 
Termin: sobota, 22 września 2018 roku, godz. 15:00-18:00

Miejsce: Warszawa, ul. Zielna 39 (budynek PAST, IV p.)

Koszt: Członkowie PTA – 15 zł. Pozostałe osoby – 20 zł.

Wpłaty prosimy kierować na konto PTA:

Polskie Towarzystwo Astrologiczne
ul. Laskowa 3/27
01-214 Warszawa
74 2030 0045 1110 0000 0235 6940

Tytuł wpłaty: Wpłata na cele statutowe – warsztat M. Graham.
Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
Back to Top