Nowe miejsce spotkań PTA
Od lutego 2019 roku wszystkie spotkania, wykłady, seminaria, konferencje i szkolenia organizowane przez Polskie Towarzystwo Astrologicznego odbywają się w nowym miejscu,
w Centrum szkoleniowo-konferencyjnym „Jupiter” w Warszawie przy ul. Towarowej 22
AdminPTA | Odsłony: 3367

16-17 XI 2013 „Mało znane sposoby interpretacji horoskopu urodzeniowego i prognozy: wiązki i kaskady”

warsztat Wojciecha Jóźwiaka

 

Zapraszamy na dwudniowy warsztat Wojciecha Jóźwiaka pt. „Mało znane sposoby interpretacji horoskopu urodzeniowego i prognozy: wiązki i kaskady”.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 4441

21-22 IX 2013 „Weekend z astrologią – debata i wykłady”

 

Zapraszamy na „Weekend z astrologią – debata i wykłady”, który odbędzie się w dniach 21-22 września 2013 roku w Warszawie.

W sobotę, 21 września w godz. 15:00 – 18:00 odbędzie się debata „Sens i przyszłość astrologii”, w której udział wezmą Leon Zawadzki, Włodzimierz Zylbertal, Wojciech Drewniak i dr Piotr Piotrowski. W niedzielę, 22 września w godz. 12:00 – 15:00 wysłuchamy wykładów astrologów najmłodszego pokolenia: Jakuba Ruszkowskiego oraz Magdaleny Janusz.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 3132

28 IX 2013 „Protest, bunt, transgresja – o znaczeniu Lilith w horoskopie” – warsztat Ewy Kornafel

 

Zapraszamy na całodniowy warsztat Ewy Kornafel pt. „Protest, bunt, transgresja – o znaczeniu Lilith w horoskopie”.

Warsztaty poświęcone interpretacji horoskopów znanych osobowości ze szczególnym uwzględnieniem archetypowego znaczenia Lilith. Podczas analizy dokonań przykładowych osobowości zostanie wykazana korelacja tranzytów Lilith z przełomowymi wydarzeniami w życiu tychże postaci. Osoby uczestniczące w zajęciach będą mogły poznać i zastosować jeszcze jedną metodę niezwykle precyzyjnego prognozowania.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 1705

 

22 VI 2013 - System rocznej prognozy w astrologii tradycyjnej

Szkoła Astrologii dr. Piotra Piotrowskiego

 

Zapraszamy na dodatkowe zajęcia z astrologii tradycyjnej  pt.„System rocznej prognozy”, które odbywają się w ramach organizowanej przez PTA Szkoły Astrologii dr. Piotra Piotrowskiego.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 2870

 

 8-9 VI 2013 „Weekend z astrologią – seria czterech wykładów”

 

 

Zapraszamy na dwudniowe spotkanie „Weekend z astrologią – seria czterech wykładów”.

Wykłady wygłoszą czołowi astrologowie: Włodzimierz Zylbertal, Światosław F. Nowicki i Waldemar Galoss.

W obradach udział weźmie także Tomasz Stąpor.

Wykłady odbędą się w sobotę i niedzielę, 8-9 czerwca 2013 roku w dwóch sesjach: sobotniej od godz. 15:00 do 18:00, niedzielnej od godz.12:00 do 15:00.

Po każdej prelekcji przewidziana jest dyskusja.

Program wykładów „Weekend z astrologią”

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 2419

 

Zapraszamy na wykład dr Pauliny Piotrowskiej

  „Marsilio Ficino – Saturn i melancholia”

 

Marsilio Ficino (1433-1499) to wybitny przedstawiciel Renesansu. Poza studiami filologicznymi rozwinął postrzeganie metaforyczne astrologii w epoce, a szczególnie planety Saturn. Jako pierwszy dokładnie przedstawił zależność pomiędzy tym ciałem niebieskim a predyspozycjami naukowymi, których nieodłączną częścią jest melancholia.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
Administrator | Odsłony: 1567

 

Zapraszamy na spotkania z Janem Sarem Skąpskim

 

Twórcą astrologii kognitywnej, na co dzień mieszkającym w Vancouver, okazjonalnie odwiedzającym Polskę.

Temat spotkania: „WĘDRÓWKI W CZASIE” - czyli jak ewolucja człowieka wpływa na poszukiwanie współczesnego znaczenia astrologii.

Wykładowca informuje, że ze względu na zdrowie i swój wiek spotkanie może zakończyć jego osobisty kontakt ze słuchaczami w Polsce.

Termin: poniedziałek, 15 IV 2013, godz. 18:00.

Miejsce: Warszawa, ul. Zielna 39 (budynek PASTA, IV p.)

Wstęp wolny dla członków PTA. Pozostałe osoby 20 zł (płatne na miejscu).

JAN SAR SKĄPSKI (ur. 1929) – astrolog urodzony w Krakowie, od kilkudziesięciu lat zamieszkały w Vancouver w Kanadzie. W latach 1977-1985 był przewodniczącym „British Columbia Astrological Society” oraz redaktorem kwartalnika astrologicznego „The Ecliptic”.

Jest autorem wielu tekstów i artykułów, napisał podręcznik „The Art of Mastering Astrology”. W Polsce ukazała się jego książka „Śladami Wenus. Astrologia życia intymnego” (1998). Członek honorowy Stowarzyszenia Astrologów w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Astrologicznego.

Więcej na temat Jana Sara można przeczytać na naszych stronach.

 

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
Administrator | Odsłony: 3494

 

Seminarium Leona Zawadzkiego i Marii Pieniążek

 

Horoskop jako zapis kosmicznej gry żywiołów. Los a Przeznaczenie. Co można odczytać z horoskopu – powszechnego oraz indywidualnego. Człowieczy koszt postępu technicznego. Cena, jaką płaci kultura za postęp cywilizacji. 

Rozważania ilustrowane astrologicznymi wglądami w źródła historii XX stulecia, zwanego wiekiem ludobójstwa, w warunkach triumfu cywilizacji.
Horoskopy faktów historycznych, zwiastujących kolejne spektakle w teatrze dziejów, oraz geniuszy, twórców, władców, tyranów, zbrodniarzy i zwyczajnych ludzi na scenie dziejów powszechnych. 

Uwaga! – historia toczy się kołem…

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
Administrator | Odsłony: 3209

Zapraszamy na wykład dr Sylwii Konarskiej-Zimnickiej z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na temat dawnych reguł astrologicznego prognozowania pogody.

Jakub z Iłży starszy (1470-1526) to jeden z wybitnych profesorów Akademii Krakowskiej przełomu XV i XVI stulecia i zarazem jeden z najznakomitszych przedstawicieli krakowskiej „nauki o gwiazdach". W 1506 roku objął katedrę astrologii i zgodnie z obowiązkiem nałożonym na profesora kierującego tą katedrą zaczął tworzyć i wydawać drukiem tzw. Iudicia Cracoviensia. Zasłynął jednak jako prekursor polskiej astrometeorologii. Jego dzieło Opusculum aurei tractatuli in Astrologicis de pluviis ventis ac de aliis variis aurae dispositionibus („Złoty traktat astrologiczny o deszczach, wiatrach i innych zjawiskach atmosferycznych") jest nie tylko wykładnią zasad obowiązujących w ówczesnej meteorologii, ale również znakomitym świadectwem wysokiego poziomu nauk astronomiczno-astrologicznych na Uniwersytecie Krakowskim w pierwszych latach XVI wieku.

Sylwia Konarska-Zimnicka – adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii UJK w Kielcach. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojmowanej kultury Polski średniowiecznej i wczesnonowożytnej; ponadto historii nauki średniowiecznej i wczesnonowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii przyrody, astronomii, astrologii, medycyny (przede wszystkim ziołolecznictwa).

Wykład połączony jest z prezentacją i promocją drugiego tomu Biblioteki PTA. Jest nim książka H. S. Greena Astrometeorologia w tłumaczeniu Magdaleny Krukowskiej, którą można nabyć na spotkaniu przed wykładem.

Data: poniedziałek, 25 marca 2013 r., godz. 18:00

Miejsce: Warszawa, ul. Zielna 39, Centrum Edukacji Historycznej Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego (historyczny budynek PASTA), IV piętro.

WSTĘP WOLNY

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
Back to Top