Administrator | Odsłony: 5270

Składka członkowska wynosi 50 zł i jest ważna 365 dni od daty wpływu na konto Stowarzyszenia lub od daty pokwitowania w przypadku wpłaty bezpośrednio w Towarzystwie.

Wpłatę należy dokonać na konto PTA:

Polskie Towarzystwo Astrologiczne
ul. Laskowa 3/27,
01-214 Warszawa

Bank Gospodarki Żywnościowej
Konto nr 74 2030 0045 1110 0000 0235 6940

Kategoria: Ogólna
Back to Top