Tutaj znajdziesz nagrania audio i wideo ze spotkań i wykładów, które odbywały się w PTA. Zasoby te będą uzupełniane w miarę opracowywania nagrań.

Dostęp do zasobów mają tylko członkowie PTA, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi. 

Przypominamy, że opłacanie składek członkowskich jest statutowym obowiązkiem każdego członka PTA, jeśli jeszcze nie opłaciłeś bieżącej składki, możesz to zrobić tutaj -> opłać składkę.

Aktualizacja opłaconych składek (a więc i praw dostępu do zasobów witryny) dokonywana jest raz w miesiącu.


AdminPTA | Odsłony: 852


13 X 2012 r. w Warszawie przy ul. Zielnej 39 (IV piętro budynku Centrum Edukacji Historycznej PASTA) odbyła się
 II Konferencja Polskiego Towarzystwa Astrologicznego Sport i rekreacja w astrologii1. Otwarcie II Konferencji PTA i wykład Grze­gorza Muszyń­skiego, tłu­macza Czwo­rok­sięgu Ptolemeusza
2. Jaro­sław Gro­nert — Wybitne posta­cie spor­tów indy­wi­du­al­nych i zespołowych 
3. Piotr Pio­trow­ski — Wpro­wa­dze­nie do tra­dy­cyj­nej astro­lo­gii medycznej 
4. Andrzej Bab­kie­wicz — Indyj­ska horo­sko­pia uro­dze­niowa w „Wiel­kiej horo­sko­pii Para­śary” (Bryhat-paraśara-hora) 
5. Bog­dan Kru­siń­ski — Pro­zer­pina — nowa pla­neta w Ukła­dzie Słonecznym

Uwaga:  pozostałe nagrania są dostępne tylko dla członków (z opłaconymi składkami) po zalogowaniu się na swoje konto.

 


Kategoria: Multimedia
Administrator | Odsłony: 3592

Nagranie wideo ze spotkania z Jarosławem Gronertem pt. Zasady interpretacji horoskopów porównawczych na przykładzie znanych postaci, które odbyło się 29 października 2012 r. w PTA.


Całość nagrania dostępna jest tylko dla członków PTA z opłaconymi na bieżąco składkami po zalogowaniu się.

Fragment wykładu:

Kategoria: Multimedia
Administrator | Odsłony: 4010

"Astrologia inwestowania" - Wojciech Suchomski

17.10.2011 

W trakcie spotkania wykładowca odpowie na wszelkie pytania związane z astrologią finansową, m.in.: "Czy mam lepsze predyspozycje do biznesu czy do inwestowania na giełdzie? Kiedy mogę założyć biznes? Jaki trend na giełdzie wskazują cykle planetarne?"

Relacja wideo (tylko dla członków PTA) i osób zapisanych na warsztat Astrologia biznesowa

Kategoria: Multimedia
Back to Top